داشتن ماشین آلات مدرن روز دنیا
مطابق با استاندارد بین المللی IEC
عرضه مرغوبترین تولیدات و ارائه بهترین خدمات


پاد فرآیند راگا گستر

این شرکت در سال 1378 تحت عنوان شرکت فنی و مهندسی صنایع برق ری فعالیت خود را آغاز و از سال 1393 با نام شرکت فنی مهندسی پات فرآینــد راگا بــا اتــکا بــه ســابقه و پیشــینه چندیــن ســاله بــا هــدف پیشــرو بــودن در زمینــه صنعــت و ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی، طراحــی و ســاخت تابلوهــای بــرق صنعتــی فعالیــت خــود را ادامــه داده اســت.

زمینه های فعالیت ما

تابلو های توزیع برق فشار ضعیف و فشار متوسط
تابلو های مراکز کنترل و فرمان
تابلو های اصلاح ضریب قدرت ( بانک خازن )
تابلوهای دیواری ( رو کار، تو کار، بارانی )
تابلو فرمان انواع بویلرهای بخار و آبگرم

parallax background


خدمات فنی و مهندسی


واحد فنی و پروژه های پاد فرآیند راگا گستر با هدف بومی سازی تکنولوژی اتوماسیون صنعتی در کشور ایران آغاز به فعالیت نمود. این واحد با بهره گیری از تیم فنی مجرب متشکل از کارشناسان کنترل، ابزار دقیق، الکترونیک و قدرت، در زمینه های ذیل فعالیت می نماید.

ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی پروژه
ارائه طرح های جدید و راه حل های مناسب در انجام پروژه های صنعتی

برخی مشتریان