تابلوهای ۲۰ کیلووات غیر کامپکت

۲۰۱۸۰۲۲۲_۱۰۴۴۳۷
IMG_20190402_205159_875
IMG_20190402_205203_581