تابلو اصلاح ضریب قدرت( بانک خازن )

تابلوهای بانک خازن ( Capacitor Bank) برای جبران توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت (ضریب توان) در شبکه های توزیع فشار ضعیف به کار برده می شوند.
تابلوهای بانک خازنی در توان های راکتیو مختلف و بنا به نیاز مشتریان طراحی و ساخته می شود.

۰۰۰۰۳IMG_۰۰۰۰۳_BURST۲۰۱۸۰۸۰۶۱۰۵۲۲۹
IMG_۲۰۱۸۰۸۰۶_۱۰۴۶۴۵
IMG_20190402_205150_472
DSC_0324
DSC_0329
۲۰۱۹۰۷۱۶_۱۷۱۹۲۰
۲۰۱۹۰۷۱۶_۱۷۲۰۵۴
۲۰۱۹۰۷۱۶_۱۷۲۶۵۳