تابلو برق دیواری

تابلو های دیواری طرح ریتال در سایز های متفاوت قابل سفارش می باشد.کلیه تابلو ها دارای رنگ الکترو استاتیک و با ورق آهن (روغنی) یا گالوانیزه می باشد . داشتن نوار آب بندی بر روی قسمت داخلی درب ها که مانع از ورود غبار و رطوبت به داخل تابلو ها می گردد.رنگ و سایز تابلوها متناسب با درخواست قابل سفارش می باشد.همچنین این تابلو ها قابلیت توکار، رو کار و بارانی را دارا می باشند.

مشخصات محصول


نوع رنگ کد رنگ جنس نام
پودری الکترواستاتیک 7035-7032 گالوانیزه یا روغنی با ضخامت 0/8 تا 2 میلی متر تابلو دیواری
۲۰۱۹۰۷۲۴_۰۸۵۸۱۱
۲۰۱۹۰۷۲۴_۰۸۵۹۲۵
۲۰۱۹۱۱۱۳_۱۱۲۶۵۵
۲۰۲۰۰۶۱۳_۱۲۵۴۰۹
۲۰۲۰۰۶۲۷_۰۹۳۹۰۲

تابلوهای توکار

۲۰۱۹۰۲۱۳_۱۱۰۳۵۷
۲۰۱۹۰۲۱۳_۱۱۰۸۱۳
۲۰۱۹۰۲۱۳_۱۱۰۸۵۴
۲۰۲۰۰۷۰۱_۱۲۱۵۱۶(0)
۲۰۲۰۰۷۰۱_۱۲۱۶۴۹
IMG_۲۰۱۸۰۷۰۱_۱۰۴۸۱۱
IMG_۲۰۱۸۰۷۰۱_۱۰۴۸۱۷

تابلوهای بارانی

۲۰۲۰۱۱۰۸_۱۶۴۸۳۳
۲۰۲۰۱۱۰۸_۱۶۴۸۰۴