برش لیزر

استفاده از تکنولوژی برش لیزر برای برش فلزات در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد.برش لیزر فلزات، با به وجود آوردن امکان ساخت و تولید طرح های متنوع و پیچیده، با کمال دقت، سرعت، ظرافت، کیفیت و همچنین هزینه پایین تولید، انقلابی در صنعت به وجود آورده که به یکی از محبوب ترین تکنولوژی های برش فلزات تبدیل شده است.
با کمک تکنولوژی برش لیزر فلزات، دیگر نیازی به ساخت قالب برای برش نیست و همچنین در برش لیزر فلزات ضایعات بسیار کمی ایجاد می شود.